ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έτος Μέριμνας Προσωπικού 2018

 1. Το προσωπικό αποτελεί το βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος των ΕΔ. Η μέριμνα υπέρ αυτού και των οικογενειών του συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των στελεχών και στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Συνακόλουθα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την υπηρεσία, μέσω της διατήρησης υψηλού ηθικού, που αντανακλά στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου και κατά συνέπεια στην εκτέλεση της αποστολής.
   
 2. Στο ανωτέρο πλαίσιο η ηγεσία των ΕΔ αποφάσισε, το 2018 να αποτελέσει Έτος Μέριμνας Προσωπικού, εγκρίνοντας ενδεικτικές Δράσεις επί Βασικών Αξόνων Θεμάτων Μέριμνας Προσωπικού.
  • Στην προσπάθεια επίλυσης διαχρονικών προβλημάτων στη στέγαση του στρατιωτικού προσωπικού, ιδαίτερα εκείνου που υπηρετεί σε παραμεθόριες περιοχές.
  • Στη βελτίωση εκπαίδευσης του προσωπικού και ελαχιστοποίηση επικαλύψεων με διακλαδικά σχολεία.
  • Στη βελτίωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών απο τα Πρατήρια των ΕΔ.
  • Στον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των ΕΔ για τη βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενης περίθαλψης.

 3. Επιπλέον, με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών για την ανάδειξη, αλλά και προβολή από τις ΕΔ, του 2018 ως Έτους Μέριμνας, παρακαλούνται τα στελέχη για την αποστολή προτάσεων στο [email protected] προς εμπλουτισμό των δράσεων που στόχο έχουν την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου.

Latest posts