ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2017-2018

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:

α.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 02-03-2017 έκρινε «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους

 

         (1)    Μάχιμοι

                  (α)     Δημήτριος Σαταράκης

                  (β)     Ιωάννης Καλογερόπουλος

                  (γ)     Xαράλαμπος Zησιμόπουλος 

                  (δ)     Δημήτριος Αντωναράκος

                  (ε)     Δημήτριος Μήλας

                  (στ)   Μιχαήλ Ναούμ

 

         (2)    ​Μηχανικοί

                  (α)     Λουκάς Ανδρέου

                  (β)     Θεόδωρος Κοσιάδης

 

          (3)    Οικονομικού

                  (α)     Δημήτριος Ρυζιώτης

 

β.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 02-03-2017 έκρινε «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προήγαγε στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου τους παρακάτω Πλοιάρχους

 

         (1)    Μάχιμοι

                  (α)     Χρήστος Παυλούδης

                  (β)     Δημήτριος Ξιφαράς

 

         (2)    ​Μηχανικό

                  (α)     Σιλβέστρος Τιμοθέου

                  

         (3)    Υγειονομικού/Ιατρό:

                  (α)     Ευστάθιος Καγιάς

 

 

Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts