ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Λειτουργία Πισίνας ΘΑΥΝ

Από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, τίθεται σε λειτουργία η πισίνα του Οικισμού ΘΑΥΝ της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος στην Αμφιάλη, για την εξυπηρέτηση του συνόλου του μόνιμου προσωπικού του ΠΝ, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δύνανται να χρησιμοποιούνται καθημερινά από τις 10:00 έως 20:00.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων
 

Latest posts