ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

O ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ 134 ΧΡΟΝΩΝ – ΕΚΠΟΜΠΗ “ΣΚ ΠΑΡΕΑ” – ΣΚΑΙ – 18/10/2020