ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Οδηγίες προς τους Υποψηφίους για την Πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ Βοηθού Νοσηλευτή στο ΠΝ

        Σε συνέχεια της διαδικασίας πληροφόρησης των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ Β/ΝΟΣ που έχουν καθοριστεί ως «Κατάλληλοι», μπορείτε να ενημερωθείτε που θα παρουσιασθείτε για τη διεξαγωγή της διαδικασίας των ψυχοτεχνικών – ιατρικών – αθλητικών εξετάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://epop.hellenicnavy.gr/.

        Κατά την προσέλευση σας στις επιτροπές υποχρεούστε να φέρετε απαραίτητα μαζί σας, τα παρακάτω:

  • Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Το Αντίγραφο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής σας στον διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.
  • Αρνητικό τεστ covid-19 (PCR ή Radip test), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί, το PCR test μέχρι 72 ώρες και το Radip test μέχρι 48 ώρες πριν την πρώτη ημέρα παρουσίασης σας, καθώς και μάσκα, αντισηπτικό, γάντια.
  • Το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ΕΠ.ΟΠ που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» αυτού (Υπόδειγμα «7» της Προσθήκης «7» του Παραρτήματος «Β» των Προκηρύξεων).
  • Γραφική Ύλη (2 μπλε στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα).
  • Αθλητική περιβολή – περιβολή κολύμβησης (μαγιό, σκουφάκι, γυαλιά κολύμβησης, πετσέτα, σαγιονάρες).

        Η διαδικασία για κάθε υποψήφιο θα διαρκέσει πέντε (5) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εξέτασης – δοκιμασίας θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για όσους συνεχίζουν ή όχι τη διαδικασία.

Latest posts