ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Οδηγός Ορθής Χρήσης Κοινωνικών Δικτύων

Οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα, κλπ) έχουν δημιουργήσει ένα ρεύμα συνεχούς και δυναμικής εξέλιξης.

Τα “Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης-ΜΚΔ” (Social Networks)  ή “Κοινωνικά Μέσα-ΚΜ” (Social Media) βρίσκονται στην κορυφή της εξέλιξης, κυριαρχώντας στο πεδίο του Κυβερνοχώρου, ως ένας φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας.

Τα ΜΚΔ αποτελούν ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, μια νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, η οποία στηρίζεται στην ατομική θέληση για επικοινωνία και τη δημιουργία και διάδοση γνώσης, ιδεών και πληροφοριών. Για πολλούς (μεμονωμένα άτομα, ομάδες, εταιρείες, οργανισμοί, κράτη) έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών τους δραστηριοτήτων καθόσον λειτουργούν σελίδες σε περισσότερα από ένα κοινωνικά δίκτυα, για διάφορους λόγους. Η εμφάνιση, η ευρεία αποδοχή, η εξέλιξη και η δυναμική τους, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη καθόσον μεγάλο πλήθος ενεργών λογαριασμών σε όλο τον κόσμο συνθέτουν το λεγόμενο “Κοινωνικό Πλέγμα” (Social Network Grid) καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τη δημιουργία, τη σύνθεση και την ανταλλαγή των πληροφοριών δυναμικότερη αλλά και πολύ πιο σύνθετη.

Τα μέσα αυτά χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία αιχμής και βασιζόμενα περισσότερο στην αλληλεπίδραση των πληροφοριών,  παρά στην τυπική παράδοση του μηνύματος, δίνουν έμφαση στο διάλογο, αξιοποιώντας διαύλους επικοινωνίας ενός-προς-έναν και πολλών-προς-πολλούς, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία ομάδων (Κοινωνικά Δίκτυα) και τη διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες είναι λιγότερο προσχεδιασμένες. Με αυτόν τον τρόπο, διαφοροποιούνται από τα κλασσικά, “παραδοσιακά” ΜΜΕ, στα οποία το περιεχόμενο δημιουργείται, διαδίδεται και φυσικά ανήκει σε μια μοναδική οντότητα και αναμεταδίδεται στις μάζες.

Είναι σαφές ότι τα ΜΚΔ δεν αποτελούν μόνο έναν τρόπο για ενημέρωση, για σύνδεση με την οικογένεια και τους φίλους, αλλά επίσης και μια λύση για δημιουργία περιεχομένου και τη χρήση του για διάφορους σκοπούς. Παράλληλα όμως αποτελούν και παράγοντα κινδύνου για αυτούς που τα χρησιμοποιούν αλλά και τις οικογένειές τους, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Οι ΕΔ όχι μόνο δεν παραβλέπουν τη μεγάλη απήχηση των ΜΚΔ, τη μετατροπή τους σε ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και δημιουργίας σχέσεων, αλλά και ένα άνοιγμα στην κοινωνία, αλλά εστιάζονται και στους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση τους. Βασικό μέλημα των ΕΔ προς την κατεύθυνση της χρήσης των “Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης-Social Networks” από το προσωπικό τους είναι:

  • Η προστασία  των πληροφοριών οι οποίες μπορούν να διαρρεύσουν μέσα από αυτά, κυρίως όταν οι χρήστες (προσωπικό των ΕΔ) ασκούν το δικαίωμα της έκφρασης της απόψεως τους μέσω ενός κοινωνικού μέσου. Πληροφορίες ενδιαφέροντος είναι σχετικές με τις παρούσες και μελλοντικές δυνατότητες των ΕΔ, τα ονόματα και φωτογραφίες των στελεχών, τις μετακινήσεις, την διάταξη, τα σχέδια, το ηθικό, την γνώμη των υφισταμένων για τους προϊσταμένους τους, κλπ.
  • Η ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους από τη μη ορθή χρήση των “Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης-Social Networks”. Το προσωπικό των ΕΔ, καθώς και οι οικογένειες τους, δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των Κοινωνικών Μέσων, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε πιθανούς κινδύνους, που προκύπτουν από τη χρήση τους και με τους οποίους, πιθανόν δεν  είναι αρκετά εξοικειωμένοι. Οι ΕΔ έχουν καθήκον να ενημερώσουν το προσωπικό τους για τους πιθανούς κινδύνους, με στόχο να κάνουν τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων ασφαλέστερη.

Για να δείτε τον Οδηγό Ορθής Χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης πατήστε ΕΔΩ.

Latest posts