ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έπαρση Σημαίας στη Φ/Γ ΥΔΡΑ – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 20/01/19