ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

       Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων, θα δοθεί η δυνατότητα επίσκεψης από το κοινό (από τις 10.00 έως 22.00) στους ακόλουθους Φάρους:


α. Αλεξανδρούπολης

β. Κακής Κεφαλής Ευβοίας

γ. Ακρ. Μαλέα Λακωνίας

δ.Ακρ. Ταίναρο Λακωνίας

ε.Κοκκινόπουλο Ψαρρών

στ. Φάρος Κόπραινας Άρτας

ζ. Καστρί Οθονών

η. Κόρακα Πάρου

θ. Μουδάρι Κυθήρων

ι. Ντάνα Πόρου

ια. Σίγρι Μυτιλήνης

ιβ. Τρίκερι Μαγνησίας
 

       Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναφορικά με την σημασία των Φάρων και των υπολοίπων ναυτιλιακών βοηθημάτων στη Ναυσιπλοΐα καθώς και για την προσφορά των Φαροφυλάκων.


Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Latest posts