ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Παράδοση Παραλαβή καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΝ

    Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου  2015 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ, και διαπιστευμένων δημοσιογράφων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

    Καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΝ παρέδωσε ο Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ στον Αντιπλοίαρχο Αδαμάντιο Χριστοδούλου ΠΝ

 

 

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ

  Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

 

Latest posts