ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Παράδοση-Παραλαβή Πλοίου Φυλακής Σκοπούντος – Αρετή και Τόλμη – 14/01/18