ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΣΜΥΝ, Εθελοντών Μακράς Θητείας και ΕΠ.ΟΠ. του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης

Latest posts