ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Παρουσίαση από Εκπροσώπους Εταιρειών ”THALES NL”, ”THALES HELLAS” και ”SSMART S.A.”

    Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρειών «THALES NL», «THALES HELLAS» και «SSMART S.A.» μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα την υποστήριξη ΣΔΜ-ΣΔΒ των Φ/Γ τ. ‘S’ και Ρ/Ε MW-08 των ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ.

    Την εν λόγω παρουσίαση παρακολούθησαν αρμόδιοι επιτελείς από τo ΓΕΝ ενώ τις εταιρείες «THALES NL» εκπροσώπησαν οι κ.κ. Hennie Everlo, Peter uit het Broek και Μήτρου Γεώργιος, «THALES HELLAS» ο κ. Γεωργιάδης Αθανάσιος, «SSMART S.A.» οι κ.κ Λάζαρης Κωνσταντίνος και Νικολακόπουλος Ξενοφώντας.

Latest posts