ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων ΕΠ.ΟΠ Διαφόρων Ειδικοτήτων στο ΠΝ

        Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης  ΕΠ.ΟΠ στο ΠΝ, ως Προκήρυξη Φ. 424/4/310363/Σ.142/22 Μαρ 21/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 11 ), στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις Τ/ΜΗΧ, ΗΛ, ΔΙΑΧ/ΛΟΓ, ΔΙΑΧ/ΥΛ, ΕΕ/Π/Λ/ΚΥΑΜ, ΕΕ/ΠΕΣ και ΗΝ/ΥΔ, αναρτώνται πίνακες Επιτυχόντων  και Επιλαχόντων Υποψηφίων.

        Για να δείτε τον πίνακα των Επιτυχόντων πατήστε εδώ.

        Για να δείτε τον πίνακα των Επιλαχόντων πατήστε εδώ.

 

epituxontes.pdf
_epilaxontes.pdf

Latest posts