ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πλους Μαθητών και Μαθητριών με Φρεγάτα στο Πλαίσιο Εορταστικών Εκδηλώσεων του Αγ.Νικολάου

Την Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος πλους των κληρωθέντων μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Λυκείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, με Φρεγάτα (Φ/Γ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Τους μαθητές και τους συνοδούς τους υποδέχθηκε στο ΓΕΝ την Τετάρτη 03 Ιανουαρίου, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ.

Την Πέμπτη 04 Ιανουαρίου οι μαθητές και οι συνοδοί τους επισκέφθηκαν το συγκρότημα του Αρχηγείο Στόλου, όπου τους υποδέχθηκε ο Αρχιεπιστολέας Στόλου Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγγουράς ΠΝ. Εν συνεχεία, οι μαθητές επιβιβάστηκαν στη Φ/Γ για τον προγραμματισμένο πλου. Κατά τη διάρκεια του πλου οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου.

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts