ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΒΑ

Ανακατάταξη – Επανακατάταξη ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό

        1. Οι έφεδροι επιτυχόντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)  θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν Σημειώματα Επανακατάταξης.

        2. Οι οπλίτες επιτυχόντες ΟΒΑ, θα ενημερωθούν από τις Μονάδες που υπηρετούν και θα ανακαταταχθούν ως ΟΒΑ από την ημερομηνία που θα απολυθούν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ΟΒΑ

        Αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος τους για επανακατάταξη ή ανακατάταξη  στους ΟΒΑ του Πολεμικού Ναυτικού, με βάση Αριθμό Γενικού Μητρώου  και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με δική τους ευθύνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ-ΟΥΚ αφορά την Απόφαση των 50 θέσεων OBA-ΟΥΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ-ΟΥΚ αφορά την Απόφαση των 50 θέσεων OBA-ΟΥΚ

 


 

Ανακατάταξη – Επανακατάταξη ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό 

        1. Οι έφεδροι επιτυχόντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)  θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν Σημειώματα Επανακατάταξης.

        2. Οι οπλίτες επιτυχόντες ΟΒΑ, θα ενημερωθούν από τις Μονάδες που υπηρετούν και θα ανακαταταχθούν ως ΟΒΑ από την ημερομηνία που θα απολυθούν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ΟΒΑ

        Αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος τους για επανακατάταξη ή ανακατάταξη  στους ΟΒΑ του Πολεμικού Ναυτικού, με βάση Αριθμό Γενικού Μητρώου  και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με δική τους ευθύνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ ΠΝ αφορά την Απόφαση των 150 θέσεων OBA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ ΠΝ αφορά την Απόφαση των 150 θέσεων OBA

 

 

Ανακατατάξεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

1η διαταγή Γνωστοποίησης Αθλητικών Δοκιμασιών ΟΒΑ-ΟΥΚ

 

Εξέταση Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

        Σας γνωρίζουμε ότι παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας οι υποψήφιοι Έφεδροι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

2η Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων Εφέδρων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη ως ΟΒΑ & ΟΒΑ-OYK έως την 15 Σεπ 20, στην ΑΝΥΕ και στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών Στρατού Ξηράς.

1η  Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων Εφέδρων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη ως ΟΒΑ έως την 15 Σεπ 20, στην ΑΝΥΕ και στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών Στρατού Ξηράς

 

2ες Προκηρύξεις (150) θέσεων ΟΒΑ και (50) θέσεων ΟΒΑ-ΟΥΚ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

        Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό και πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

        Δείτε συνημμένα αρχεία.

        2η Απόφαση Προκήρυξης 150 Θέσεων ΟΒΑ, Ιούλιος 2020

        2η Απόφαση Προκήρυξης 50 Θέσεων ΟΒΑ-ΟΥΚ, Ιούλιος 2020

        Απόφαση τροποποίηση προκηρύξεων τετράμηνο οπλιτών ΟΒΑ

 

        Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και στη Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) στα τηλέφωνα 2106551409, 2106551408, 2106551456, 2106551008).

 

Latest posts