ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προκήρυξη Πλήρωσης Τετρακοσίων Τριάντα (430) Θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό Έτους 2023

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση τετρακοσίων τριάντα (430) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Δείτε την Προκήρυξη (πατήστε εδώ)

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής  δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://epop.hellenicnavy.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, 31 Αυγ 2023.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 08/09/2023 23:59, σύμφωνα με το ΦΕΚ 25/29 Αυγ 23.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στην ειδική τηλεφωνική γραμμή (HELPDESK): 2105531301,

email: [email protected]

Latest posts