ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά Εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την εταιρεία «ΑΛΚΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε», για την ευγενική χορηγία της σε ναυτιλιακά χρώματα τα οποία κάλυψαν ανάγκες συντήρησης των  δεξαμενών αποθήκευσης  και μεταφοράς  καυσίμων των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts