ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά Εταιρείας «CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION»

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION», για την ευγενική χορηγία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Ναυτικού Σταθμού Χίου. 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts