ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά κυρίας Άννας Μαχαίρα

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την κυρία Άννα Μαχαίρα, για την προσφορά της, η οποία διατέθηκε στο Ταμείο Εθνικού Στόλου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί εξ’ ημισίας στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και στην Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ), για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή της.

Λαμβανόμενης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας της εποχής μας, η εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην ικανοποίηση μίας εκ των ζωτικοτέρων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, που αφορά στην προάσπιση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, η οποία  συντελείται, μέσω του Πολεμικού Ναυτικού. 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts