ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για την προσφορά δύο (2) Υδραυλικών Χειρουργικών Καθισμάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν την Χειρουργική Κλινική  του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts