ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», για την πολύτιμη προσφορά ενός φορητού υπερηχοτομογράφου καρδιολογικής χρήσης, ο οποίος θα υποστηρίξει την Καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts