ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «JOTUN HELLAS»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «JOTUN HELLAS», για την προσφορά υλικών υφαλοχρωματισμού, τα οποία χρησιμοποιηθήκαν για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης της Φρεγάτας ΥΔΡΑ.

        Λαμβανόμενης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας της εποχής μας, η εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην ολοκλήρωση αναγκαίων έργων συντήρησης του Στόλου μας.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts