ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ»

     

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την  εταιρεία «ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ», για την ευγενική χορηγία έντεκα (11) αντλιών εγχύσεως φαρμάκων οι οποίες θα ενισχύσουν την ΜΕΘ  του  Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts