ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας «SUNLIGHT ABEE»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «SUNLIGHT ABEE», για την χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη αναγκών της Ναυτικής Βάσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts