ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά της Εταιρείας ʺTHE LUXURY HOTELS”

Τo Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία ʺThe Luxury Hotels ” για την ευγενική της χορηγία κατά την διάρκεια παραμονής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θωρηκτού Γ. Αβέρωφ στη Θεσσαλονίκη.
 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts