ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Προσφορά της Εταιρείας «UCB A.E.»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «UCB A.E.», για την προσφορά ενός (1) Headset, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του Εγκεφαλογράφου της Νευρολογικής Κλινικής  του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts