ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά του Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού «ACTA A.E.»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού «ACTA A.E, για την προσφορά πέντε (5) εξετάσεων προς απόκτηση του πιστοποιητικού «Microsoft Office Specialist», για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts