ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσφορά Ιδιώτη

     

            Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στον  Γεώργιο Παΐβανά, για την ευγενική χορηγία του σε προσκέφαλα ύπνου τα οποία θα καλύψουν ανάγκες του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

      

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts