ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

        Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 (Διεύθυνση: ꞌꞌτέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακούꞌꞌ στον Πειραιά).

        Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος «Ζ» της υπ’ αριθμόν 19/2021 εγκυκλίου του ΓΕΕΘΑ.

        Επισημαίνεται ότι, λόγω της υφιστάμενης πανδημίας πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι προς κατάταξη επιτυχόντες στη σχολή  θα πρέπει να προσκομίσουν PCR COVID-19 test αρνητικό (-) που θα έχει πραγματοποιηθεί 48-72 ώρες πριν από την ημερομηνία της κατάταξης.

        Οι επιτυχόντες δύναται να επικοινωνούν με τη ΣΝΔ για τυχόν διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 210-4581337, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

        Για να δείτε τις οδηγίες κατάταξης επιτυχόντων στη ΣΝΔ, πατήστε εδώ.

Latest posts