ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΜΥΝ

Προσκαλούνται οι επιτυχόντες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) να παρουσιαστούν για κατάταξη τη Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 07:00 στην έδρα της Σχολής, η οποία βρίσκεται στο Ναυτικό Οχυρό της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), στον Σκαραμαγκά Αττικής.

Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’αριθμ. 17 εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, με ημερομηνία 25-04-2014.

Περαιτέρω πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με την κατάταξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΜΥΝ : http://www.hellenicnavy.gr/smyn/index.php

 

Πλοίαρχος Π. Χατζάκης ΠΝ

Διοικητής 

Latest posts