ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤ΄ΕΣΣΟ 2014

1. Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2014 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ, από 10 έως 13 Νοεμβρίου 2014 οι παρακάτω:

α. Από την Κλάση 2016 (γεννηθέντες το έτος 1995) τους στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών Αττικής αρμοδιότητας της Στρατολογικής Υπηρεσίας (ΣΥ) Αττικής.

β. Από τις Κλάσεις 1991 μέχρι και 2015 (γεννηθέντες από το έτος 1970 μέχρι και το έτος 1994) από όλους τους Νομούς του Κράτους και από την κλάση 2016 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 μέχρι και 31 Αυγούστου 2014.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1991 μέχρι και 2016 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 31 Οκτωβρίου 2014.

2. Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, στο Σκαραμαγκά Αττικής, εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας, οι οποίοι θα παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 – Πειραιάς),

3. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.stratologia.gr/ .

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts