ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ Β΄ ΕΣΣΟ 2015


            1. Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2015 B΄/ΕΣΣΟ, από  09 έως 12 Μαρτίου  2015 οι παρακάτω: 

                      α.   Από την Κλάση 2017 (γεννηθέντες το έτος 1996) τους στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή  είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Πειραιά και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

                      β.   Από τις Κλάσεις 1992 μέχρι και 2016 (γεννηθέντες από το έτος 1971 μέχρι και το έτος 1995) από όλους τους Νομούς του Κράτους και από την 2017 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2014.

                       γ.  Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1992 μέχρι και2016 από όλους τους Νομούς του Κράτους και από την 2017 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

         2. Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, στο Σκαραμαγκά Αττικής, εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας, οι οποίοι θα παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή  Μουτσοπούλου 66 – Πειραιάς).

        3.  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.stratologia.gr/.

                                                                                                         

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts