ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πρόσκληση Στρατευσίμων Π.Ν. 2013 Γ΄/ΕΣΣΟ

1. Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2013 Γ΄/ΕΣΣΟ, στις 14 Μαΐου 2013  και 21  Μαΐου 2013  οι παρακάτω:

 

α. Από την Κλάση 2015 ( γεννηθέντες το έτος 1994) τους στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή  είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών  αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Στερεάς Ελλάδας, Κέρκυρας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Αττικής.

 

β. Από τις Κλάσεις 1990 μέχρι και 2014 ( γεννηθέντες από το έτος 1969 μέχρι και το έτος 1993) από όλους τους Νομούς του Κράτους και από την κλάση 2015 των Νομών που κλήθηκαν μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από  2 Ιανουαρίου  2013 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2013.

 

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1990 μέχρι και 2015 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2013  έως 30 Απριλίου 2013.

 

2. Οι καλούμενοι θα καταταχθούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ), στην Τρίπολη.

 

3. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.stratologia.gr/ .

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Prosklisi_Strateusimwn_PN_2013_G_ESSO.pdf

Latest posts