ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Προσωρινή μετεγκατάσταση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ναυτικού Νοσοκοκομείου Αθηνών

        Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

        Για το χρονικό διάστημα ανακατασκευής, το προσωρινό ΤΕΠ θα λειτουργεί στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου, σε οικίσκους, με σκοπό την αδιάλειπτη διακίνηση των ασθενών και τη συνέχιση παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας.

Latest posts