ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Πρώτος Μαραθώνιος Δρόμος Σχολής Υποβρύχιων Καταστροφών

        Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, οι εκπαιδευόμενοι του 180ου Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών, πραγματοποίησαν τον Πρώτο Μαραθώνιο Δρόμο της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.), επί της κλασσικής διαδρομής, με σημείο εκκίνησης τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts