ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΣ “ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ” Π.Ν. ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (TV100 28/10/16)