ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Διάλεξη Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Του ΥΠΕΘΑ Στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 15/01/23