ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Σχολείο επιμόρφωσης εκπαιδευτών από την Ιορδανία

Από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, διεξήχθη το σχολείο «Train the Trainer Course- TtTC» από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), με τη συμμετοχή Αξιωματικών του Βασιλικού Ναυτικού της Ιορδανίας. Πέραν της θεωρητικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ), πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικά αντικείμενα σε μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού εν όρμω, με τη συμμετοχή του πληρώματος της.

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις βασικές γνώσεις εκπαιδευτή και αξιολογητή, προκειμένου να υποστηρίξουν τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς των χωρών τους.

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts