ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΟΧ 1/2024 : Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ Ο.Χ.) στo Θέρετρο Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΘΑΝ/ΝΒΝΕ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12.04.2024 έως και 22.04.2024.

Latest posts