ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΟΧ 2/2024: Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ Ο.Χ.) στον Ναύσταθμο Κρήτης (Λουτρικές Εγκαταστάσεις). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14.04.2024 έως και 23.04.2024

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Latest posts