ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΟΧ 2/2024 : Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ Ο.Χ.) στoν Ναύσταθμο Κρήτης (Λουτρικές Εγκαταστάσεις)

Latest posts