ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΝ ΣΤΗ ΛΕΡΟ – EΡΤ1 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ