ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΝ ΣΤΗ ΛΕΡΟ – EΡΤ1 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ