ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Στελέχωση τμήματος μουσικής από το μόνιμο προσωπικό του ΠΝ

Για την περαιτέρω στελέχωση/ενίσχυση του τμήματος μουσικής του ΠΝ, θα διενεργηθεί επιλογική διαδικασία με μέριμνα ΓΕΝ/Β3, η οποία θα αφορά Ανθυπασπιστές/Υπαξιωματικούς άνευ ειδικών καθηκόντων ή εξειδικευμένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια της επιλογικής διαδικασίας είναι:

Α. Γνώση μουσικών οργάνων/μουσικές σπουδές που αρχικά θα αξιολογηθούν αρμοδίως κατόπιν συνέντευξης και εξέτασης τυχόν πιστοποιήσεων από το τμήμα μουσικής ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ.

Β. Κατεχόμενη ειδικότητα.

Γ. Αρχαιότητα/σταδιοδρομικές υποχρεώσεις.

Δ. Ατομικός φάκελος.

 

Η υποβολή δηλώσεων επιθυμίας των ενδιαφερομένων θα γίνει στις υπηρεσίες τους έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, συμφώνως σήματος GEN 160631Z JUN 17.

Latest posts