ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο Διαφυγής Από Βυθιζόμενο Ε/Π (Helo Dunker) – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 12/12/21