ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο επιμόρφωσης εκπαιδευτών από την Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Από τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, διεξήχθη το εκπαιδευτικό σχολείο «Train the Trainers» από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ) με τη συμμετοχή Αξιωματικών του  Πολεμικού Ναυτικού της Αλβανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πέραν της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ), πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικά αντικείμενα σε μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) εν όρμω, με τη συμμετοχή του  πληρώματος.

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις βασικές θεμελιώδεις γνώσεις εκπαιδευτή και αξιολογητή, προκειμένου να στηρίξουν τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς των χωρών τους.  Μέσω πέντε εκπαιδευτικών ενοτήτων εισήχθησαν στις σύγχρονες τεχνικές επιμόρφωσης, στο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE (Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate), στις διαδικασίες Lessons Learned και την επιχειρησιακή Αξιολόγηση ναυτικών μονάδων.

Latest posts