ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Σχολείο Συστήματος Προειδοποιήσεων και Αναφορών ΧΒΡΠ Άμυνας

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), το πρώτο σχολείο που αφορούσε στο Σύστημα Προειδοποιήσεων και Αναφορών Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής (ΧΒΡΠ) Άμυνας, με συμμετοχή στελεχών από το Πολεμικό Ναυτικό, το Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και το Λιμενικό Σώμα.

Σκοπός της εν λόγω εκπαίδευσης, που διήρκησε δύο εβδομάδες, ήταν η εκμάθηση των διαδικασιών του Νατοϊκού συστήματος προειδοποιήσεων και αναφορών σε περίπτωση ΧΒΡΠ συμβάντος, για τη στελέχωση των αντίστοιχων Κέντρων.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts