ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση Διευθυντών Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους στις εγκαταστάσεις της ΓΕΠΝ

Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα για πρώτη φορά προγραμματισμένη συνάντηση των Διευθυντών Γραφείων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) του ΣΞ και της ΠΑ στη ΓΕΠΝ. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή και άντληση απόψεων απο την πολυετή εμπειρία των ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ και ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ (Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους) για την υποβοήθηση του έργου του νεοσυσταθέντος ΓΕΠΝ/ΓΑΠΕ. Στο πλαίσιο εμβάθυνσης της Διακλαδικότητας, ο δίαυλος επικοινωνίας και η συνεχής συνεργασία με τα ΓΑΠΕ και ΚΕΑΠΕ του ΣΞ και της ΠΑ αντίστοιχα θα συντελέσει ουσιαστικά στην προαγωγή του επιπέδου της Ασφάλειας των Πτήσεων και Εδάφους.

Latest posts