ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

HELLENIC

NAVY

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας «Anglo-Βelgian Corporation»

       Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας «Anglo-ΒelgianCorporation» κ.κ. Jean-ChristopheVanAcker και Μιχάλη Βενιέρη με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.
       Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με κινητήρες μέσου αριθμού στροφών και ηλεκτρογεννήτριες πλοίων που κατασκευάζει η εν λόγω εταιρεία.

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts