ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας IAI ELTA

       Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας «ΙΑΙ ELTA» κ.κ Shimon Menicovici, Noam Ghudin και Boaz Nathan σε αρμόδιους επιτελείς από ΓΕΝ και ΑΣ.

       Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση επί δυνατοτήτων επιχειρησιακών αισθητήρων της εν λόγω εταιρείας.


Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ 

Latest posts