ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας «INTRACOM Defence Electronics»

       Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας «INTRACOM Defence Electronics» κ.κ. Ι. Σεβδάλη, Σ. Τόπη, και Θ. Πρόκο με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.
       Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση επί θεμάτων σχετικά με πρόταση της εν λόγω εταιρείας για την αναβάθμιση του συστήματος επικοινωνιών των Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ.

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts